Frans Hesselberth
Santiago de Compostela
Een voettocht van ongeveer 2500 km naar Santiago de Compostela
 Een gebed voor onderweg. Heerlijk is het, God, de dagelijkse sleur van mijn leven te mogen en te kunnen doorbreken, nieuwe horizonten te ontdekken op de verre tocht die komen gaat. Deugddoend is het, hartverwarmend, om tijd te hebben voor mekaar, onbekommerd te stappen in de wind, rustig te genieten van nabijheid, de schoonheid te bewonderen van mens en ding. Deugddoende is het, artverwarmend, te luisteren naar de stilte en naar U, God,stille aanwezigheid en Metgezel op deze tocht. Dank U, God voor het schone en het goede langs deze eeuwenoude camino!  
Eindelijk is het dan zover! Op   maandag   31   maart   2008   zijn wij,   Frans   en   Peta   Hesselberth, vertrokken      op      pelgrimstocht naar    Santiago    de    Compostela. Deze       website       hebben       wij gemaakt   om   onze   belevenissen   met   familie,   vrienden, kennissen,    medepelgrims    en    een    ieder    die    hiervoor belangstelling   heeft,   te   delen.   Ook   vertellen   we   iets over   onze   voorbereidingen   en   de   route,   achtergrond   en historie    van    de    tocht.    Ook    zullen    we    van    eventuele vervolg    op    deze    route,    zoals    in    2013    en    hopelijk    in 2018, verslag doen in onze dagboeken.