Hier   dan   iets   meer   over   de   achtergronden   van   onze   pelgrimstocht   naar   Santiago   de   Compostela.   Bij   de   voorbereidingen   hebben   we hier   al   even   bij   stil   gestaan,   maar   daar   is   wel   wat   meer   over   te   vertellen.   Wat   is   nu   eigenlijk   een   pelgrimstocht   (bedevaart)?   Dit heeft   voor   iedereen   een   andere   betekenis,   maar   het   is   voor   iedere   pelgrim   onlosmakelijk   verbonden   met   zijn   of   haar   religie   in   wat voor   vorm   en   waar   dan   ook,   er   niet   van   uitgaande   dat   het   om   het   leveren   van   een   sportieve   prestatie   gaat.   Zo   zijn   er   in   al   de   grote religieuze stromingen, wel pelgrimages te vinden naar een Heilige plaats. Bij   een   pelgrimstocht   ligt   het   accent   meer   op   het   gaan   van   de   weg,   de   tocht   naar   de   bestemming.   En   bij   een   bedevaart   ligt   het accent   meer   op   de   bestemming,   de   Heilige   plaats.   Van   oudsher   werd   de   tocht   ondernomen   als   boetedoening   voor   begane   zonden   om zo   vergeving   een   "aflaat"   te   krijgen,   een   nieuwe   start   te   maken,   en   dat   past   voor   iedereen,   want   wie   is   er   zonder   zonden?   Bij   ons gaat   het   om   het   onderweg   zijn   naar   Santiago   de   Compostela   en   de   ontmoetingen   onderweg.   Ook   de   ontmoeting   met   je   zelf.   Heel   je leven   staat   eigenlijk   in   het   teken   van   de   ontmoetingen   op   je   levensweg,   maar   vaak   wordt   je   door   het   alledaagse   leven   zo   opgeslokt dat   je   er   niet   aan   toekomt   om   de   diepere   zin   er   van   te   zien.   Nu   willen   wij   niet   zeggen   dat   dit   dan   de   enige   manier   is   om   dit   te   doen, maar   voor   ons   is   het   een   manier   om   zo’n   6   maanden   los   van   alles,   niet   van   iedereen   wand   die   gaan   in   gedachten   met   ons   mee   op   deze tocht,   door   schitterende   streken   te   trekken   en   te   eten   van   Gods   gedekte   tafel.   Deze   tocht   is   voor   ons   als   het   deelnemen   aan   een maaltijd   waarbij   je   verschillende   mensen   ontmoet   en   de   belevenissen   zijn   de   spijzen, waar   bij   de   één   soms   beter   smaakt   dan   de   ander,   maar   alles   hoort   er   bij.   Om   dit   nog iets meer duidelijk te maken kan men via de volgende link, " Het   geheim   van   de   maaltijd ",   er   wat   meer   over   lezen.   Het   is   een   gedeelte   uit   het boekje   van   Friedrich   Weinreb,   "Ontmoetingen   met   Mensen   en   Engelen   1",   ook   wel "Ontmoetingen   1",   hierin   vertelt   hij   onder   meer   over   het   geheim   van de maaltijd. Over   de   historie   van   de   "Camino   de   Santiago"   is   er   al   veel   geschreven   en   wij   willen   daar   niet   al   teveel   aan   toevoegen.   Wel   willen   wij verwijzen   naar   de   scriptie   van   Annick   Plancke ,   "De   weg   naar   Santiago   de   Compostela"    die   de   Camino   als   onderwerp   nam   voor   het behalen   van   de   graad   van   Licentiaat   in   de   Geschiedenis.   Zowel   de   historie   als   de   legendes   rond   om   Jacobus   komen   aan   bod   en   ook het   ontstaan   en   de   evolutie   van   de   Pelgrimstocht   -   Bedevaart.   Voor   meer   informatie   over   de   Camino   de   Santiago   zie   de   links   op deze website. Verder   hebben   we   een   aantal   boeken   gelezen   onder   andere   van   Jan   en   Cootje   Houdijk,   "Naar   de   Ware   Jacob"   (ISBN   90-71380- 77-7) en fantastisch boek over hun belevenissen tijden hun pelgrims tocht in 1988. Ook   het   boek   van   Paulo   Coelho   "De   Pelgrimstocht   naar   Santiago,   Dagboek   van   een   Magiër"      heeft   diepe   indruk   op   ons   gemaakt. Deze   roman   verhaalt   over   een   pelgrimage   naar   Santiago   de   Compostela.   Hier   een   korte   omschrijving   van   het   boek   zoals   ik   die   vond op   Bol.com;   Een   man   is   op   zoek   naar   zijn   zwaard,   het   ereteken   en   magische   symbool   dat   hem   werd   onthouden   in   het   genootschap waarvan   hij   lid   is.   Alvorens   het   in   ontvangst   te   kunnen   nemen   moet   hij   bewijzen   dat   hij   het   waard   is.   Wat   volgt   is   een ontdekkingstocht    naar    zijn    eigen    falen    en    redding,    een    louterende    reis    naar    zelfbewustzijn,    zelfontdekking    en    ten    slotte zelfverwerkelijking.   Zijn   weg   voert   niet   alleen   langs   de   Jakobsroute,   maar   ook   dwars   door   de   Bijbel,   met   name   de   brieven   van Paulus.   Aldus   legt   Coelho   in   dit   boek   de   verbinding   tussen   het   mystieke,   het   magische   en   het   christelijke   geloof,   en   verzoent   hij esoterie en religie tot een eigentijdse levensleer. In   oktober   2011   komt   er   ook   een   film   uit   over   de   weg   naar   Santiago   de   Compostela.   The   Way    is   een   film   van   Emilio   Estevez.   De film   ging   in   2010   in   première   op   het   Internationaal   filmfestival   van   Toronto.   De   hoofdrollen   worden   vertolkt   door   Martin   Sheen, Deborah Kara Unger, Yorick van Wageningen, James Nesbitt en Emilio Estevez zelf. Het   verhaal:   Daniel   is   de   zoon   van   de   Amerikaanse   dokter   Tom.   Hij   is   een   fervente   wandelaar   en   legt   de   pelgrimsroute   naar Santiago   de   Compostella   af.   Tijdens   de   tocht   wordt   Daniel   echter   het   slachtoffer   van   een   storm   en   komt   hij   om   het   leven.   Tom heeft   nooit   begrepen   waarom   zijn   zoon   die   tocht   wou   afleggen.   Op   zoek   naar   antwoorden   en   het   lichaam   van   zijn   zoon   trekt   Tom naar   Saint-Jean-Pied-de-Port,   waar   hij   begint   aan   dezelfde   pelgrimsroute.   Onderweg   wordt   hij   onderworpen   aan   de   gevaren   van een lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele lotgenoten.
 Frans Hesselberth
Santiago de Compostela Achtergrond en Info